சுவிஸில் நடைபெற்ற செஞ்சோலை படுகொலையின் வணக்க நிகழ்வு!

தமிழர்களின் மனதில் ஆறாத வடுவாக 14.08.2016 அன்று வள்ளிபுனம் செஞ்சோலை வளாகத்தின் மீது சிறிலங்கா வான்படை நடாத்திய தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட செஞ்சோலை வளாகப் படுகொலையின் 12ம் ஆண்டு வணக்க நிகழ்வு இன்று சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஏற்பாட்டில் பேரன் மாநிலத்தில் உள்ள தமிழர் இல்லத்தில் நடைபெற்றது.